Selidbe namestaja

Osim selidbe namestaja od punog drveta koj je nekada i teško rastaviti i pločastog namestaja za koji savetujemo da se obavezno pre selidbe demontira jer će se totalno rasturiti tokom selidbe ponekada imamo i selidbe stilskog namestaja.

Kada selite neke svoje vredne stvari stilski namestaj, umetnicke slike ili bilo kakava predmet koji je vama dragocen i dugo se čuva u porodici, nasledstvo, jeino što vas brine je da li će u novi dom stići neoštećena tokom selidbe.

Takav predmet možda ima samo vrednost za vas, dok za druge to nije. Takvi premeti se moraju dobro zaštiti i morate skrenuti pažnu radnicima da u toku selidbe paze na taj premet.

U svakom slučaju dobra zaštita je najvažnija i elimisaće probleme koji mogu nastati u toku selidbe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s